گزارش برنامه دوچرخه سواري کوير کاشان-ابوزيداين هفته برنامه يکروزه کاشان در دستور گروه قرار داشت، با اين تفاوت که بدليل بعد مسافت، بايد زودتر از روزهاي پيش سر قرار حاضر مي شديم، ساعت 3 صبح حرکت کردم تا قبل از ساعت 4 که زمان حرکت بود، خودمو به تهرانپارس برسونم، بعد از 15 کيلومتر رکابزني در داخل شهر، با چند دقيقه تاخيرسر قرار رسيدم و حرکت کرديم...

منبع : دنیای دوچرخه سواری من - My Cycling World |گزارش برنامه دوچرخه سواري کوير کاشان-ابوزيد
برچسب ها : کاشان ,برنامه ,کوير کاشان ,کاشان ابوزيد ,سواري کوير ,دوچرخه سواري ,برنامه دوچرخه ,کوير کاشان ابوزيد ,برنامه دوچرخه سواري ,گزارش برنامه دوچرخه