گزارش رکابزنی و همایش بمناسبت هفته هوای پاک - 2 بهمن 94


بعد از یک هفته پر کار، فرصتی پیش اومد تا بتونم یک برنامه در کنار دوستان بایک سوار داشته باشم. از قضا این هفته مصادف شده بود با هفته هوای پاک و قرار بود چندین گروه برنامه ای رو در سرخه حصار داشته باشیم.
از اونجایی که ساکن غرب بودم، باید قسمت اول رو بتنهایی تا ورودی سرخه رکاب می زدم، قرارمون ساعت ۹ صبح بود، برای همین ۸:۱۰ از خونه زدم بیرون و در هوای آلوده تهران رکاب زدم.
بعد از امام حسین چند تایی دوچرخه سوار دیدم که بنظر میرسید برای پیوستن به گروههای خودشون به سمت شرق رکاب می زدند.

منبع : دنیای دوچرخه سواری من - My Cycling World |گزارش رکابزنی و همایش بمناسبت هفته هوای پاک - ۲ بهمن ۹۴
برچسب ها : هفته ,رکاب ,هوای ,هفته هوای